Genetisk mutation hjälper Andinska bergsklättrare att trivas på höjden, och “levande fossila” fiskar lever djupt under vattnet

By | February 10, 2024

Att leva på hög höjd under långa perioder kan vara skadligt för de flesta människors hälsa; Men under tusentals år har vissa populationer i Anderna och bergen i Tibet anpassat sig till miljöer med låg syrehalt med genetiska förändringar som gör att de kan frodas.

Samma anpassning kan också observeras hos en fisk som lever i djuphavet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *